ESP ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do sądu, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych:

  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

 

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do sądu niezbędne jest:

  1. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP.
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
  3. wypełnienie na platformie ePUAP formularza wniosku