Komornicy

Wykaz komorników przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie  Dariusz Makrocki – numer porządkowy Kancelarii I

ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard

tel. 94 312 29 51, fax 94 311 30 60

Email: bialogard2@komornik.pl

PKO Oddział 1 w Kołobrzegu:43 1020 2821 0000 1202 0024 9318

Izba Komornicza w Szczecinie

Adres ePUAP(zbiegi): /KSDariuszMakrocki/domyslna (data obowiązywania: od 27.10.2016 )

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek - piątek: 700 - 1500

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

w kancelarii w poniedziałki w godz. 1000 - 1400

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak – numer porządkowy Kancelarii II

ul.Władysława Sikorskiego 25 B lok. 20, 78-200 Białogard

tel. 94 31 20 065, fax 94 31 23 836

Email: bialogard1@komornik.pl

PKO BP SA:48 1020 2821 0000 1002 0024 9326

Izba Komornicza w Szczecinie

Adres ePUAP(zbiegi): KS_Waldemar_Matuszak/ezbiegi (data obowiązywania: od 09.09.2016 )

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek - piątek: 900 - 1400

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

w kancelarii w godzinach we wtorki w godz. 1100 - 1400

 

Marlena Jurkiewicz Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosława Nizioła – numer porządkowi Kancelarii III

ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard

tel. 94 31 24 050, fax 94 31 24 050,

Email: bialogard.niziol@komornik.pl

BZWBK 1 O. w Połczynie Zdroju:40 1090 2662 0000 0001 1492 1577

Izba Komornicza w Szczecinie

Adres ePUAP(zbiegi): null ( data obowiązywania: od 11.06.2018 )

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek - piątek: 800 - 1600

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

w kancelarii w poniedziałki w godz. 1000 - 1400

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński – numer porządkowy Kancelarii IV

ul. Wojska Polskiego 87/88, 78-200 Białogard

tel. 94 31 25 699, 881 701 997, fax 94 31 25 699,

Email: komornik@bialogard-komornik.pl

Strona: www.bialogard-komornik.pl

BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych: 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030

Izba Komornicza w Szczecinie

Adres ePUAP(zbiegi): /KS_Karol_Rudzinski/zbiegi (data obowiązywania: od 13.09.2016 )

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

w kancelarii we wtorki w godz. 900 - 1300