Międzynarodowy dzień mediacji

2019-09-09 7:23

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Mediacji 17 października 2019r  w Sądzie Okregowym w Koszalinie zaplanowane zostały następujące wydarzenia towarzyszące:

1)      szkolenie z mediacji

 • data: 4 października 2019r, g. 9.00-14.00;
 • miejsce: Sąd Okręgowy w Koszalinie ul. Waryńskiego 7, Koszalin, sala 206;
 • oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; koordynator ds. mediacji; 
 • działanie: szkolenie dla sedziów, referendarzy i asystentów nt mediacji, w tym: dlaczego warto kieerować sprawy do mediacji, jak przekonać strony do mediacji, podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym po zmianie kodyfikacji, zatwierdzanie ugód mediacyjnych;
 • cel: propagowanie mediacji jako alternatywy dla sporu sądowego, zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji, skrócenie czasu trwania postępowań i zmiejszenie obciążenia sedziów,;
 • prowadzenie: dr Grzegorz Frączek – Centrum Szkoleń Prawnych Katowice, doktor nauk prawnych , mediator

 

2)       Koszaliński Salon Mediatora

 • data: 11 października 2019r, g. 10.00-14.00;
 • miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34, Koszalin, sala konferencyjna;
 • oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji;
 • działanie: konferencja szkoleniowa z udziałem sędziów, mediatorów i osób zainteresowanych mediacją, prowadzona przez koordynatora ds. mediacji;
 • cel: poprzez wymianę doświadczeń osób związanych zawodowo z postępowaniami mediacyjnymi, tworzona jest właściwa praktyka postępowań mediacyjnych, podnoszone są kwalifikacje mediatorów i wyjaśniane wątpliwości; omówione zostaną m.in. zmiany kodyfikacyjne,, idea tzw. „zielonych pokoi” oraz organizacja MDM w okręgu

 

3)      Dyżury Mediacyjne

 • data:  17 października 2019r, g. 8.30-14.30;
 • miejsce:  Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w  Koszalinie ul. Waryńskiego 7, BOI w Sądzie Rejonowym w Koszalinie ul. Andersa 34, wejście A oraz Sąd Rejonowy w Białogardzie, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Sąd Rejonowy w Szczecinku, Sąd Rejonowy w Wałczu, Sąd Rejonowy w Sławnie, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
 • oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezesi Sądów Rejonowych, koordynator ds. mediacji
 • działanie: nieodpłatne dyżury mediatorów w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych,
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

4)      spotkanie z młodzieżą z koszalińskich szkół średnich

 • data: 9 października 2019r, g. 9. 00-12.00;
 • miejsce: Sąd Rejonowy w Koszalinie ul. Andersa 34,sala nr 3
 • oragnizator: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie; Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, koordynator ds. mediacji,
 • działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji,
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród młodzieży.

 

5)       spotkanie ze studentami

 • data: październik/listopad 2019r;
 • miejsce: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna o/Koszalin
 • oragnizator: Rektor GWSH, koordynator ds. mediacji,
 • działanie: omówienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, symulacja mediacji,
 • cel: informowanie i propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród studentów,

 

Rejestr zmian dla: Międzynarodowy dzień mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-09
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
Marta Tokarewicz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-09
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d