Ogłoszenia sądowe

W tym dziale publikowane są ogłoszenia i postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy w Białogardzie

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 344/19

  09-09-2019 14:56

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku został złożony w Sądzie Rejonowym w Białogardzie wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 20 marca 2019 roku Zofii Halinie Krzemień...

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie sygn. akt I Ns 340/19

  19-08-2019 9:18

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że przed Notariuszem Alicją Pracz  w Kancelarii Notarialnej w Świdwinie w dniu 6 sierpnia 2019 roku w protokole zawartym w akcie notarialnym rep. A nr 4159/2019 sporządzono wykaz inwentarza po Rozalii Marszałek...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 171/19

  26-07-2019 13:51

  W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem I Ns 171/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Połczyn Zdrój o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym: Stanisławie Władysławie Barwickim (synu Józefa i Anny zd. Kozera)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie I Ns 198/19

  24-07-2019 12:58

  Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym – Paulina Furtak po rozpoznaniu w dniu 11-06-2019 r. w Białogardzie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Miasta Białogard na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie  – Waldemara Matuszczaka w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza spadku po Bogusławie Henryku Brzozowskim, synu Bolesława i Anny...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie I Ns 173/19

  10-07-2019 12:56

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Iwona Banaszek - Popławska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019  roku w Białogardzie na posiedzeniu niejawnym sprawy z  wniosku  Agnieszki Szyposzyńskiej o przyjęcie protokołu wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po zm. Mariuszu Witku...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 131/18

  19-10-2018 13:48

  W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem I Ns 131/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym: Marcinie Michale Grabowskim ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 271/18

  11-10-2018 12:02

   Sąd Rejonowy w Białogardzie  I Wydział Cywilny,  na podstawie art.  637 § 3 k.p.c.,  ogłasza, że w  dniu  5 października 2018 r. w  tutejszym Sądzie, w  sprawie z wniosku Jowity Gusak prowadzonej pod  sygn. akt  I Ns 271/18,  zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sabinie Józefie Łukawskiej ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 974/15

  15-05-2018 09:25

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Szarek ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 88/18

  17-04-2018 07:25

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 5 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2015 roku Adamie Mikłasewiczu ...

  Czytajwięcejo: