Ogłoszenia sądowe

W tym dziale publikowane są ogłoszenia i postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy w Białogardzie

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 116/20

  27-05-2020 13:08

  Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 21.05.2020 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Markiewiczu...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 117/20

  25-05-2020 11:34

  Zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Franciszce Puć na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Białogardzie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 109/20

  22-04-2020 14:25

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 27.02.2020 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Janie Pierzu (nr PESEL 37031107071) zmarłym w dniu 28.02.2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Połczynie Zdroju.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 59/20

  11-03-2020 12:50

  Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie o sporządzenie spisu inwentarza po zm. Antonim Wiszniewskim...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 52/20

  09-03-2020 12:20

  Zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Kurleju na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Białogardzie...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 53/20

  27-02-2020 18:17

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że przed Notariuszem Alicją Pracz  w Kancelarii Notarialnej w Świdwinie w dniu 23 stycznia 2020 roku w protokole zawartym w akcie notarialnym rep. A nr 382/2020 sporządzono wykaz inwentarza po Danucie Drewiankowskiej...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 380/19

  03-10-2019 14:17

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku został złożony przed notariuszem Anną Muchorowską w Kancelarii Notarialnej w Świdwinie wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w  spadku po zmarłej w dniu 11 lipca 2019 roku w Świdwinie, ostatnio zamieszkałej w Świdwinie,  Helenie Małeckiej...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 171/19

  26-07-2019 13:51

  W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem I Ns 171/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Połczyn Zdrój o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym: Stanisławie Władysławie Barwickim (synu Józefa i Anny zd. Kozera)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie I Ns 198/19

  24-07-2019 12:58

  Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym – Paulina Furtak po rozpoznaniu w dniu 11-06-2019 r. w Białogardzie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Miasta Białogard na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie  – Waldemara Matuszczaka w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza spadku po Bogusławie Henryku Brzozowskim, synu Bolesława i Anny...

  Czytajwięcejo: