Ogłoszenia sądowe

W tym dziale publikowane są ogłoszenia i postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy w Białogardzie

Artykuły

 • Postanowienie I Ns 173/19

  10-07-2019 12:56

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Iwona Banaszek - Popławska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019  roku w Białogardzie na posiedzeniu niejawnym sprawy z  wniosku  Agnieszki Szyposzyńskiej o przyjęcie protokołu wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po zm. Mariuszu Witku...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie I Ns 91/19

  11-06-2019 14:49

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:  SSR Iwona Banaszek - Popławska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2019  roku w Białogardzie na posiedzeniu niejawnym sprawy z  wniosku  Katarzyny Krawczyk o stwierdzenie nabycia spadku i  przyjęcie wykazu inwentarza spadku po zm. Tadeuszu Władysławie Tuszyńskim...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 131/18

  19-10-2018 13:48

  W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem I Ns 131/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym: Marcinie Michale Grabowskim ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 271/18

  11-10-2018 12:02

   Sąd Rejonowy w Białogardzie  I Wydział Cywilny,  na podstawie art.  637 § 3 k.p.c.,  ogłasza, że w  dniu  5 października 2018 r. w  tutejszym Sądzie, w  sprawie z wniosku Jowity Gusak prowadzonej pod  sygn. akt  I Ns 271/18,  zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sabinie Józefie Łukawskiej ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 974/15

  15-05-2018 09:25

  Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Szarek ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 88/18

  17-04-2018 07:25

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 5 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2015 roku Adamie Mikłasewiczu ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt 107/18

  11-04-2018 14:07

  Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 1 marca 2018 roku został złożony przed notariuszem Roksaną Kowal w Kancelarii Notarialnej w Sławnie wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 23 lutego 2018 roku Stanisławie Sylwestrze Grabowskim ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 86/18

  09-04-2018 11:18

  Sąd Rejonowy w Białogardzie  I Wydział Cywilny,  na podstawie art.  637 § 3 k.p.c.,  ogłasza, że w  dniu  29 marca  2018 r. w  tutejszym Sądzie, w  sprawie z wniosku Gminy Białogard prowadzonej pod  sygn. akt  I Ns 86/18,   zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Lechu Zdzisławie Drabiku ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 710/17

  28-02-2018 13:21

  „Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie z wniosku Jana Gojlika o stwierdzenie nabycia spadku po  Marzannie Lucynie Kozioł z domu Golińskiej, urodzonej w dniu 19 lutego 1965 roku ....

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 504/17

  19-01-2018 11:02

  Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15-11-2017 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Maksymilianie Adolfie Koziku ...

  Czytajwięcejo: