Ogłoszenie sygn. akt 107/18

2018-04-11 14:07

OGŁOSZENIE

Dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 1 marca 2018 roku został złożony przed notariuszem Roksaną Kowal w Kancelarii Notarialnej w Sławnie wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 23 lutego 2018 roku Stanisławie Sylwestrze Grabowskim, synu Alfonsa i Marianny  (PESEL 49111311991), ostatnio zamieszkałym w Połczynie Zdroju.

Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

    Osoba, która  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w  sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.