Ogłoszenie sygn. akt I N 627/17

2017-11-08 12:25

Sygn. akt  I N 627/17

  OGŁOSZENIE

 

                                                             dnia 2 listopada 2017 roku.

           Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 11 października 2017 roku został przed notariuszem dr Waldemarem Chwiałkowskim w Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu złożony wykaz inwentarza spadku po zmarłej w dniu 18 sierpnia 2017 roku Teresie Buszczyk (PESEL 29082014387), ostatnio zamieszkałej w Białogardzie przy ul. Lelewela 5/39. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

            Osoba, która  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w  sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I N 627/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d