Ogłoszenie sygn. akt I Ns 131/18

2018-10-19 13:48

OGŁOSZENIE

                                                                                               Dnia 18 października 2018 r.

           W Sądzie Rejonowym w Białogardzie pod numerem I Ns 131/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym:

Marcinie Michale Grabowskim (synu Stanisława i Marleny), zmarłym w dniu 13 lipca 2015 roku w Świdwinie, ostatnio stale zamieszkałym w Świdwinie.

Brak jest informacji o ewentualnych testamentach spadkodawcy. Po zmarłym pozostały zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 131/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d