Ogłoszenie sygn. akt I Ns 271/18

2018-10-11 12:02

Sygn. akt I Ns 271/18

OGŁOSZENIE

Dnia  5 października 2018 r. 

 

      Sąd Rejonowy w Białogardzie  I Wydział Cywilny,  na podstawie art.  637 § 3 k.p.c.,  ogłasza, że w  dniu  5 października 2018 r. w  tutejszym Sądzie, w  sprawie z wniosku Jowity Gusak prowadzonej pod  sygn. akt  I Ns 271/18,  zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sabinie Józefie Łukawskiej, córce Ignacego i Anny,  zmarłej w dniu 22.10.2010 r. w Koszalinie, ostatnio stale zamieszkałej w Karścinie, PESEL:41082007662.

     Osoby, które uprawdopodobnią, że są  spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo  wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 271/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d