Ogłoszenie sygn. akt I Ns 312/18

2019-11-18 14:53

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Dnia 18 listopada 2019 roku
Sygn. akt I Ns 312/18

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 2 września 2019 roku został sporządzony spis inwentarza przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, po zmarłym w dniu 9 listopada 2016 roku Henryku Sidorze synu Grzegorza i Bronisławy (PESEL 40082405913), ostatnio zamieszkałym w Białogardzie przy ul. Chopina 6/9. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

          Osoba, która  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w  sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 312/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia