Ogłoszenie sygn. akt I Ns 316/17

2017-09-07 12:25

Sygn. akt I Ns 316/17

 OGŁOSZENIE

 

Dnia 25-08-2017 r.

 

                    Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 12-07-2017 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Piątkowskim zmarłym w dniu 08-08-2012.,  PESEL 28032701692, ostatnio zamieszkałym  w Połczynie-Zdroju. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 316/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-07
Publikacja w dniu:
2017-09-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-07
Publikacja w dniu:
2017-09-07
Opis zmiany:
b/d