Ogłoszenie sygn. akt I Ns 317/17

2017-08-02 10:35

 

Sygn. akt I Ns 317/17

OGŁOSZENIE

Dnia 24 lipca 2017   r.

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 10 lipca 2017 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Romanie Krzysztofie Pyziaku zmarłym w dniu 26.02.2015.,  PESEL 58082102334, ostatnio zamieszkałym w Połczynie-Zdroju. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 317/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d