Ogłoszenie sygn. akt I Ns 334/19

2019-11-26 7:54

OGŁOSZENIE

        Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 13 listopada 2019 roku został złożony wykaz inwentarza spadku po Pawle Romualdzie Grabowskim (nr PESEL 79022411930) zmarłym w dniu 20 sierpnia 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 5/9.
           Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
          Osoba, która  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w  sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 334/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
Modyfikacja stylu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia