Ogłoszenie sygn. akt I Ns 380/19

2019-10-03 14:17

Sygn. akt I Ns 380/19

OGŁOSZENIE

                                                                                               Dnia 03 października 2019r.

            „Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku został złożony przed notariuszem Anną Muchorowską w Kancelarii Notarialnej w Świdwinie wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w  spadku po zmarłej w dniu 11 lipca 2019 roku w Świdwinie, ostatnio zamieszkałej w Świdwinie,  Helenie Małeckiej, córce Jana i Antoniny, PESEL 39090809325, prowadzonego pod firmą: Helena Małecka Sklep Spożywczo Przemysłowy ’’ADELA”,
ze stałym (głównym) miejscem wykonywania tej działalności gospodarczej w miejscowości Redło 33, 78-320 Połczyn – Zdrój, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej REGON 320568402 i NIP 6721660913.

Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wymienione osoby mogą też uczestniczyć w  sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 380/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia