Ogłoszenie sygn. akt I Ns 504/17

2018-01-19 11:02

Sygn. akt I   Ns 504/17

OGŁOSZENIE

Dnia 15-01-2018  r.

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15-11-2017 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Maksymilianie Adolfie Koziku zmarłym w dniu 26-12-2012 r.,  PESEL 40091305635, ostatnio zamieszkałym w Karlinie. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 504/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d