Ogłoszenie sygn. akt I Ns 846/16

2017-06-23 10:52

OGŁOSZENIE

Dnia 13 czerwca 2017  r.

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 14.11.2016 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tadeuszu Sibera zmarłym w dniu 11.09.2012 r.,  PESEL 55121113533, ostatnio zamieszkałym w Świdwinie. Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 846/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d