Ogłoszenie sygn. akt I Ns 86/18

2018-04-09 11:18

OGŁOSZENIE

Dnia 29 marca 2018 r. 

Sąd Rejonowy w Białogardzie  I Wydział Cywilny,  na podstawie art.  637 § 3 k.p.c.,  ogłasza, że w  dniu  29 marca  2018 r. w  tutejszym Sądzie, w  sprawie z wniosku Gminy Białogard prowadzonej pod  sygn. akt  I Ns 86/18,   zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Lechu Zdzisławie Drabiku zmarłym w dniu   01.12.2014 r. w Redlinie,  ostatnio stale zamieszkałym w Redlinie 11, PESEL: 58060100950.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są  spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo  wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.