Ogłoszenie sygn. akt I Ns 88/18

2018-04-17 07:25

Dnia 16 kwietnia 2018 roku.

 

Sąd Rejonowy w Białogardzie ogłasza, że w dniu 5 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2015 roku Adamie Mikłasewiczu, synu Tadeusza i Alicji  (PESEL 68121012436), ostatnio zamieszkałym w Białogardzie.

    Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 88/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d