Postanowienie I Ns 198/19

2019-07-24 12:58

Sygn. akt I Ns 198/19                                                                                                   

POSTANOWIENIE

Dnia 11-06-2019 r.

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym
– Paulina Furtak

po rozpoznaniu w dniu 11-06-2019 r. w Białogardzie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Miasta Białogard

na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie  – Waldemara Matuszczaka                                                

w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku 

 

postanawia:

1. sporządzić spis inwentarza spadku po Bogusławie Henryku Brzozowskim, synu Bolesława i Anny,  numer PESEL 53011212753, zmarłym dnia 19 grudnia 2012 roku  w Białogardzie, ostatnio stale zamieszkałym  w Białogardzie;

2. zlecić wykonanie spisu inwentarza spadku po Bogusławie Henryku Brzozowskim Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie  – Waldemarowi Matuszczakowi;

3. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Henryku Brzozowskim na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Białogardzie- na okres jednego miesiąca;

4. nakazać pobrać od wnioskodawcy Miasta Białogard na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt) tytułem opłaty od wniosku.

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie I Ns 198/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-24
Publikacja w dniu:
2019-07-24
Opis zmiany:
b/d