1. Strona główna
 2. Przetargi
 3. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji (...) oraz przeprowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa informacji w obiektach Sądu Rejonowego w Białogardzie

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji (...) oraz przeprowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa informacji w obiektach Sądu Rejonowego w Białogardzie

 • Oznaczenie Postępowania:
  A - 092 - 1/17
 • Organizator:
  Sąd Rejonowy w Białogardzie
 • Termin składania ofert:
  2017-10-13 11:00:00
 • Termin otwarcia ofert:
  2017-10-13 11:15:00
 • Status postępowania:
  zakończony

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz. 526 z późn. zm.) oraz przeprowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa informacji w obiektach Sądu Rejonowego w Białogardzie