Skargi i wnioski

Informacje o sposobie składania skarg i wniosków

Podstawa prawna
 • Ustawa z 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.) - Rozdział 5a
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524)

 

Skarga lub wniosek powinny zawierać
 • datę wniesienia,
 • imię, nazwisko, adres wnoszącego,
 • zwięzłą treść skargi bądź wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga bądź wniosek.
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Skargę lub wniosek można złożyć
 • Na piśmie:
  • pocztą,
  • w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Lipowej 1 w Białogardzie (pok. 2),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy właściwych wydziałach/oddziałach.
 • Ustnie do protokołu:
  • skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez Kierowników poszczególnych wydziałów,
  • pozostałe wnioski i skargi składane ustnie przyjmowane są przez Kierownika Oddziału Administracyjnego, ul. Lipowa 1 w Białogardzie (pok. 15)
Termin załatwiania skargi lub wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d