Ustanowienie dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

2019-04-11 12:37

ZARZĄDZENIE Nr A-0210-9/19

 

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

       
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustanawiam dzień 2 maja 2019 roku ( czwartek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Białogardzie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 18 maja 2019 roku ( sobota ).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i Lokalnym portalu Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Prezes Sądu Rejonowego
w Białogardzie
Iwona Banaszek - Popławska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d