Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

2018-11-06 13:52

ZARZĄDZENIE Nr 21/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie 
             
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Białogardzie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 roku.

§ 2

W dniu 29 grudnia 2018 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Białogardzie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§ 3

W dniu 31 grudnia 2018 r. ustalam dyżur poniedziałkowy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie do godziny 15.00.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i Lokalnym portalu Sądu Rejonowego w Białogardzie.


         
                                                                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                           w Białogardzie
                                                                                                                              Iwona Banaszek - Popławska

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Macioszek
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d