Ustanowienie dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

2019-11-18 15:04

Białogard, dnia 18 listopada 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego                                 

        w Białogardzie

 A-0210-15/19

                                 

    ZARZĄDZENIE Nr A-0210-15/19


Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 18 listopada 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

                           

         Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

          Ustanawiam dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Białogardzie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 14 grudnia 2019 roku.

 

§ 2

         W dniu 14 grudnia 2019 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Białogardzie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§ 3

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i Lokalnym portalu Sądu Rejonowego w Białogardzie.

         

                                                                                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                                                        w Białogardzie

                                                                                                                                                                            Iwona Banaszek - Popławska

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia