Zarządzenie Nr A-0210-12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

2020-03-20

Białogard, dnia 19 marca 2020 rokuZARZĄDZENIE Nr A-0210-12/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie 

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych

zaplanowanych w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku

 

            Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.2020.365.t.j.), w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Odwołanie w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku wszystkich rozpraw i posiedzeń sądowych oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynkach Sądu, jak też poza budynkiem za wyjątkiem posiedzeń w sprawach pilnych, których kategorie zostały wymienione w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210/6/20  z dnia 12 marca 2020 roku.

§ 2

Przeniesienie rozpraw i posiedzeń zostaje na nowe terminy wyznaczone nie wcześniej niż na dzień 15 maja 2020 roku.

§ 3

Wykaz spraw przeniesionych Przewodniczący Wydziałów zobowiązani są przekazać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białogardzie, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Sądu w wykazie spraw, w których zmieniono terminy.

§ 4

Upoważnia się Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Białogardzie do podejmowania decyzji w przedmiocie odwołania rozprawy lub posiedzenia w sprawach, które uznają jako bezwzględnie pilne.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

 

                                                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

                                                                                                                       Sędzia SR Anna Rutecka-Jankowska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0210-12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia