Zarządzenie Nr A-0210-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

2020-03-23

Białogard, dnia 23 marca 2020 roku


ZARZĄDZENIE Nr A-0210-14/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo

w budynkach sądowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczeniem COVID-19.

 

         Na podstawie art. 9a § 1, art. 22 § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawa o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. 2020.365.t.j.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

         Do budynku mają wstęp wyłącznie pracownicy Sądu Rejonowego w Białogardzie, Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, osoby wykonujące czynności na podstawie umów z Sądem, uczestnicy rozpraw i posiedzeń wskazanych w § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210-6/20  z dnia 12 marca 2020 roku, jak też funkcjonariusze Policji, służb mundurowych w związku z rozpoznawaniem spraw  wskazanych w § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr  A-0210-6/20 z dnia 12 marca 2020 roku.

§ 2.

         Zmieniam  zarządzenia  Nr  A-0210-7/20  Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 13 marca 2020 roku w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie Prawo przeglądania akt mają wyłącznie w wypadkach niecierpiących zwłoki w sprawach o których mowa w § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210-6/20 z dnia 12 marca 2020 roku strony, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy.

§ 3.

         Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminie procesowe (sądowe) z wyłączeniem spraw pilnych i egzekucyjnych.

 

§ 4.

         Wstrzymanie przekazywania akt wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

 

§ 5.

         Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białogardzie.

 

                                                                                                     Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

                                                                                                        Sędzia SR Anna Rutecka-Jankowska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0210-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
Dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia