Zarządzenie Sygn. akt I C 388/18

2019-08-05 11:06

Sygn. akt I C 388/18

 

ZARZĄDZENIE

 

 Dnia 31 lipca 2019 roku

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Białogardzie w I Wydziale Cywilnym Agnieszka Trośniak

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca  2019 roku w Białogardzie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Karlino

przeciwko Elżbiecie Gwóźdź, Natalii Gwóźdź, Sebastianowi Gwóźdź, Alicji Gwóźdź, Damianowi Gwóźdź, Aleksandrze Gwóźdź, Amelii Gwóźdź, Karolinie Gwóźdź, Ewelinie Gwóźdź,

o opróżnienie lokalu i zapłatę  

zarządza:     

 

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144§1 k.p.c. ustanowić dla pozwanej Natalii Gwóźdź, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej w Karlinie, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Krzysztofa Bednarza, do zastępowania pozwanej w sprawie z powództwa Gminy Karlino o opróżnienie lokalu,
  1. ogłosić publicznie w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Białogardzie, na stronie internetowej Sądu i lokalu Urzędu Miejskiego w Karlinie o ustanowieniu kuratora
    z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
  1. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu i zarządzenia
    o ustanowieniu kuratorem od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń
    w budynku tutejszego Sądu i Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Sygn. akt I C 388/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-05
Publikacja w dniu:
2019-08-05
Opis zmiany:
b/d